Vyberte stránku

Přepis auta na nového majitele – na co si dát pozor

Říj 7, 2021 | Neživotní pojištění

lánujete koupit auto, ale nevíte, jak probíhá jeho přepis z původního majitele? Zdědili jste vozidlo, právě probíhá dědické řízení a řešíte, jak celou věc spojenou s přepisem vyřešit? Vše o přepisu vozidla, co potřebujete s sebou i na co si dát pozor se dozvíte na následující řádcích.

Co znamená přepis vozidla

Přepis vozidla neboli změna vlastníka v registru motorových vozidel je úkon, který je nutný provést vždy, když dojde k reálné změně majitele auta. Nejčastěji se jedná o případy prodeje či dědictví vozu. Přepis vozidla lze v dnešní době vyřídit například již jen na obecním úřadě s rozšířenou působností. Dříve bylo zapotřebí věc vyřídit v místě bydliště původního majitele.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích hovoří tak, že nový majitel je povinen zajistit změnu v registru, a to nejpozději do deseti dnů od nabytí vlastnického práva k vozidlu. V případě, že k tomu v zákonem stanovené lhůtě nedojde, může být kupujícímu i prodávajícímu uložena pokuta až 50 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že odhlášení a přihlášení vozidla se dnes provádí v rámci jednoho kroku, musí být na úřadě ve stejnou chvíli přítomen původní i nový vlastník vozidla. Alternativou je ještě plná moc s úředně ověřeným podpisem druhé osoby, kterou předloží právě přítomný účastník (je jedno, zdali původní či nový majitel).  

Přepis auta na nového majitele
Přepis auta na nového majitele

Co potřebujete k přepisu vozidla

Občanské průkazy obou účastníků (v případě využití plné moci stačí právě úředně ověřená plná moc).

Velký technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část II.).

Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část I.).

Důležité je také mít s sebou již platnou zelenou kartu, která musí být sjednána na nového majitele vozidla. Nespoléhejte tedy, že si jakožto nový vlastník vozidla povinné ručení vyřešíte až po přepisu – bez povinného ručení by k přepisu vůbec nedošlo.

Kupní smlouvu či jiný dokument dokládající nabytí vlastnického práva k vozidlu (také úvěrová smlouva či rozhodnutí o dědictví). Z kupní smlouvy musí být patrná identifikace obou stran včetně jejich podpisů (kupující i prodávající), identifikace předmětu koupě, kupní cena a datum koupě.

Před přepisem vozidla na nového majitele je zapotřebí podstoupit rovněž tzv. evidenční kontrolu na stanici technické kontroly (tzv. STK). Tu následně při přepisu dokládáte protokolem o evidenční kontrole. Protokol má platnost 30 dnů od vystavení. Během této lhůty musíte tedy zvládnout kompletní přepis vozidla vyřídit.

Přepis vozidla se hradí tzv. správním poplatkem, který je v případě osobním automobilů ve výši 800 Kč. Dále počítejte s případnou ekologickou daní, pokud ojeté vozidlo nesplňuje normy Evropské unie ohledně limitů škodlivin.

A samozřejmě řádně vyplněnou Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Na co si dát pozor

Je jistější si přepis na nového vlastníka vozidla vždy raději osobně pohlídat. V případě, že byste totiž jako původní majitel přenechali veškeré úkony na kupujícím, a ten by věc řádně nedokončil, veškeré pokuty či sankce přechází na vás. Může se jednak například o pokuty za způsobené dopravní přestupky kupující stranou.

Dále je vhodné se ujistit, že na původního majitele nebyla vystavena exekuce. V této nemilé situaci by brzy mohl na dveře zaklepat exekutor a vozidlo zcela zabavit. 

Ukončení původního povinného ručení při změně vlastníka vozidla

Původní majitel by si měl dát pozor na lhůty zániku povinného ručení. Prodej vozidla a změna jeho vlastníka je sice jeden ze zákonných důvodů ukončení povinného ručení. To ovšem zaniká až oznámením změny vlastníka pojišťovně doručením výpovědí pojistné smlouvy.

Je lepší si vždy na své pojišťovně ověřit, co je zapotřebí uvést ve výpovědi – nejčastěji se ale jedná o vaši identifikaci jako pojistníka, číslo smlouvy a kopii kupní smlouvy či velkého technického průkazu. Ve výpovědi rovněž nezapomeňte uvést číslo svého bankovního účtu, kam vám pojišťovna zašle zpět přeplatek v poměrné částce, tedy nevyužité pojistné.