Vyberte stránku

Spořit, či investovat? To je, oč tu běží

Zář 20, 2021 | Investice

Řada lidí mezi těmito dvěma pojmy nevidí příliš velké rozdíly. Další skupina se naopak mnohem více přiklání k první variantě, protože s investováním mají spojenou určitou obavu. Nejčastěji se jedná o nedostatek informací. Jsou však tyto obavy oprávněné? Jak vlastně probíhá proces investování finančních prostředků do jednotlivých finančních nástrojů se dozvíte v tomto článku.

Co jsou ty investice vlastně zač?

Definice pojmu investice je vložení finančních prostředků do určitého nástroje za účelem jejich následného zhodnocení a zisku. Své peníze tedy můžeme investovat do čehokoliv počínaje nemovitostmi, přes finanční trh až po vlastní podnikání. Důležité je, aby záměr byl ve výsledku ziskový.

Jak investovat na finančním trhu

V rámci finančního trhu máme v zásadě tři nejběžnější varianty – dluhopisy, akcie, podílové fondy. Dále například komodity, nemovitosti či jiné cenné papíry. Nelze říct, že by některá z těchto variant byla špatná a jiná nejlepší. Každý nástroj je zkrátka určen pro určitou situaci. Pokud jste absolutní profíci, co se na finančních trzích pohybují patnáct let, obor financí vás živí a troufnete si investovat přímo do akcií přes brokera, můžete pochopitelně část svých peněz směřovat touto cestou. Nejste-li ale český Warren Buffet, budou bezpečnější jiné způsoby. Obecně každopádně platí – jestli nejste investiční profesionálové, jsou pro vás nejbezpečnější variantou tzv. podílové fondy.

Na trhu je mnoho investičních příležitostí, je ale potřeba znát také rizika

Možnosti podílových fondů

Pro většinu běžných investorů jsou typickou volbou tzv. fondy kolektivního investování. Jedná se o situaci, kdy velké množství drobných investorů dá dohromady významný obnos peněz, s nímž investiční správce může následně efektivně pracovat.

Tyto fondy se liší například dle svého podkladového aktiva, tedy typu cenného papíru, do nějž fondy investuje – např. akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity. Alternativní variantou jsou například tzv. smíšené podílové fondy, které sestávají právě z fondů založených na odlišných podkladových aktivech.

Výhody a nevýhody kolektivního investování

Výhodou investování do podílových fondů je jejich diverzifikace, tedy rozložení s cílem snížení rizika poklesu či ztráty. Standardně podílové fondy sestávají z několika desítek titulů cenných papírů různých firem. Lze si zvolit například fond tematicky zaměřený – například fond investující do technologií, zdravotnictví, ekologie a řady dalších segmentů. Dalším faktorem diverzifikace je rozvrstvení v rámci jednotlivých geografických částí – například USA, Evropa, Asie, rozvíjející se trhy.

Drobnou nevýhodou se může zdát, že s investováním do podílových fondů mohou být spojeny poplatky – nejčastěji se jedná o poplatky vstupní, výstupní či správcovské. Je ovšem třeba si uvědomit, že ona investiční společnost bude s finančními prostředky pracovat. Aby tak mohla činit co nejefektivněji, potřebuje kvalitního portfolio manažera, informace, zázemí a řadu dalších věcí. Poplatky jsou totiž určitou daní za služby společnosti a konkrétních lidí, kteří za drobného investora řeší vše od administrativních záležitostí až po profesionální poradenství. Stejně jako například zaplatíte automechanikovi, aby vám kompletně oservisoval vozidlo s potřebnými opravami.

Pokud tedy řešíte své finance s odborníkem, který svému řemeslu opravdu rozumí, zpravidla by se vám mělo investování dlouhodobě mnohonásobně vyplatit i přes poplatky, které jsou s tím spojeny. Ty pak v celkovém součtu hrají jen drobný zlomek ze zisku.

Mnohdy je nejlepší přenechat starost o investice odborníkům v oboru

Alternativní investice? Proč ne, ale s rozumem

Alternativními investicemi se rozumí starožitnosti, obrazy, umělecké sbírky, mince, veterány apod. Tento typ investic se považuje za dlouhodobě relativně výnosné. Je zapotřebí jim ovšem velmi důkladně rozumět a ideálně v dané oblasti nějak blíže působit. Základní pravidlo zdravého a diverzifikovaného investování říká, že do alternativních investic bychom měli dát maximálně 10 % svého kapitálu. Více určitě ne. Zbytek by pak měly tvořit standardní investice typu akciových, případně dluhopisových portfolií v závislosti na ekonomické situaci.

Investice vs. spekulace

Fakt, že do něčeho můžete vložit své finanční prostředky z této věci hned nedělá investici. Investování je zhodnocování prostředků s předem očekávaným výsledkem na základě určité pravděpodobnosti a statistiky. To samozřejmě neznamená, že pokud investujete peníze, máte stoprocentní garanci, že dostanete svůj vklad zpět nebo dokonce, že na tom vyděláte. Pokud se ale budete držet jistých pravidel, určitě vám to na investičním trhu pomůže.

Existuje celá řada nástrojů, které slibují vysoká zhodnocení a násobné zisky v řádech desítek procent za velmi krátkou dobu. Tyto cesty se ovšem mnohdy rovnají spíše spekulaci, jestli to zrovna vyjde, nebo ne. Nikdo totiž nemá křišťálovou kouli, aby garantoval, jak se budou trhy vyvíjet. Je to stejné, jako kdybychom šli do casina a vsadili si na červenou. Je to padesát na padesát.

Dělejte, co máte rádi, investování nechte odborníkům

Finanční trh je velmi rozmanitý. Možností, kam vložit své prostředky je opravdu hodně. Napsat knihu o všech oblastech zhodnocování peněz by bylo málo, natož vše vystihnout v jednom článku. Je důležité si zdůraznit, že abyste zvolili správný nástroj, musíte vždy znát svůj cíl. Podle toho pak volte parametry daného prostředku. Jsem toho názoru, že se vždy vyplatí poradit se s odborníkem, který vám na věc poskytne svůj profesionální pohled a pravděpodobně také možnosti, ke kterým byste se třeba sami nedostali.

Pokud byste tak jako tak do této problematiky rádi alespoň okrajove ponořili, jako základ vám doporučím povedenou knihu Inteligentní investor od amerického ekonoma a profesionála Benjamina Grahama.

Na nic nečekejte a připravte se na svou budoucnost už

 

dnes!

Zvu vás na kávu, kde se blíže poznáme a probereme vaše životní plány. A pokud vám bude vyhovovat styl mé práce, pomůžu vám splnit si své sny díky komplexnímu řešení vašich financí.